Výcvik lodivodů HZS JmK


Zahájení sezóny výcvikem lodivodů HZS ve spolupráci s PČR odborem speciálních potápěčských činností a výcviku .

Od 23.4.2013 jsme na žádost KŘ HZS JMK provedli 7 bloků školení pro příslušníky jednotlivých územních odborů HZS Jihomoravského kraje v oblasti výcviku lodivodů a to ve spolupráci s instruktory OSPČV PČR. 
 Výcviky probíhali na Brněnské přehradě a celkový počet 63 frekventantů ukončil výcvik složením praktické zkoušky Vůdce malého plavidla před komisaři Státní plavební správy. 
 Během výcviku se frekventanti seznámili nejen s pravidly plavebního řadu, bezpečností, technikou plavby, ale především s praktickým nácvikem zaměřeným na zvládnutí jak běžných situací při plavbě, tak i kritických situací, které vyplývají z povahy činnosti HZS.

Všem frekventantům gratulujeme ke zdárnému ukončení výcviku.

Daniel Bartošek, DiS.