Účast naší MS na konferenci FSpS Záchrana v zimě


 Ve dnech 21. - 23. února 2013 proběhla v Brně v Univerzitním kampusu LF MU a na brněnské přehradě odborná konference "Záchrana v zimě", kterou pořádala Fakulta sportovních studií MU. Naše místní skupina se konference aktivně účastnila. První dva dny bylo několik našich členů posluchači odborných přednášek, čímž si zdokonalili své znalosti o dané problematice. Témata, která byla probrána, jsou například následující:

  • Těžká hypotermie – kdo má šanci na přežití? Představení několika případů těžké hypotermie z Česka i zahraničí
  • Mimotělní oběh
  • Hypotermie – Co je to hypotermie, jak vzniká, reakce organismu, klasifikace, přednemocniční a nemocniční péče, algoritmus směřování pacientů, ICAR Medcom algoritmus

a další. 

V sobotu 23. 2. se program přesunul na brněnskou přehradu, kde se konaly ukázky pro veřejnost. K vidění bylo například:

  • Ukázka součinnosti IZS při záchraně při proboření do ledu, záchrana pomocí palubního jeřábu
  • Ukázka vybavení a postupů HZS Jmk při záchraně z ledu nebo vody v zimním období
  • Podchlazení a omrzliny pro laiky
  • Kontrola tloušťky ledu, bezpečnost pohybu po přírodní ledové ploše
  • Prevence úrazů
Naše místní skupina na místě předváděla využití improvizovaných pomůcek při záchraně z ledu - sebezáchrana a improvizovaná záchrana při proboření na zamrzlé vodní ploše, užití házecích pomůcek apod. Shlédnout šla i kompletní výstroj vodních záchranářů při práci na ledě a též záchranné vozidlo. Naši záchranáři pomáhali i v organizačních záležitostech, jako například úprava plochy k zajištění bezpečnosti.
 
Odkazy na fotografie a články z akce: