Pomoc při likvidaci následků v povodněmi zasaženém Srbsku


Při odstraňování škod v zaplavených zemích Balkánského poloostrova pomáhali rakouští, slovinští a britští vojáci, kteří zde působí na mezinárodní misi. Na území pomáhaly rovněž české humanitární organizace, hasiči a další. V Šumadijské oblasti v Srbsku jsme v týdnu od 19. 5. do 25.5. působili také my a skupina vodních záchranářů z MS Nové Mlýny. My jsme přijeli do Šumadijské oblasti, což je lokalita kolem města Kragujevac. S touto oblastí Jihomoravský kraj spolupracuje, jak v oblasti zdravotnictví, tak v oblasti vzdělávání. Na základě této spolupráce jsme byli Jihomoravským krajem vysláni na pomoc, abychom zmapovali situaci, pomohli lidem se sanací studní, domovů a naučili je to provádět. Chtěli jsme také zajistit nějaké základní návyky v tomto směru pro místní lidi. Takovéto věci (sanace, první pomoc) tam totiž nejsou dostatečně zažité. Mezi Srby chybí především povědomí o tom, jak se vůbec s následky záplav vyrovnávat.

V Srbsku rovněž působily jednotky HZS ČR, které zasahovaly v rámci čerpání velkých vodních lagun u elektráren a v krizovém štábu ohledně řízení a koordinace postupů k vzestupu země po velké vodě.