Dětský den na Kraví hoře


Naše skupina se zúčastnila akce Hvězdy nad Kraví horou. 

Součástí akce byla prezentace práce složek IZS jehož je skupina součástí. Návštěvníci akce se tak mohli seznámit s vybavením a prací různých složek IZS. 

Složky IZS měly připraveny tento program:
- ukázky ZZS JmK a jejich výjezdové techniky s praktickým výkladem
- ukázky psovodů a poříční jednoty Městské policie Brno
- ukázky jednotlivých zásahů Policie ČR, ukázky měření rychlosti, ukázky zásahových vozidel
- ukázky Hasičského záchranného sboru JmK, hasičská technika, cvičné hašení, prevence požárů, atd.
- ukazky Vodní záchranné služny Brno - střed, sanitní speciál, zásahový člun, ukázky záchrany tonoucích vč. možnosti vyzkoušení házecích pomůcek

Na našem stánku si mohli návtěvníci prohlédnout výzbroj a výstroj vodního záchranáře pro práci v různých podmínkách. Zajemci si také mohli pod dozorem vyzkoušet resuscitaci na modelu Ambuman. 
Provedené ukázky byly zaměřeny na bezbečné chování u vody. Následné předvedení technik záchrany tonucích zdůrazňovalo nutnost maximální opatrnosti a ochrany zachránce při provádění záchranné akce.