Aktuálně z ATC Merkur, Pasohlávky


Naše místní skupina slouží od 29.6.2013 na základně v ATC Merkur v Pasohlávkách. Po celou dobu prázdnin zde budeme sloužit 24 hodin denně a naším úkolem je poskytovat technickou a odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Můžete se na nás obrátit přímo na služebně nebo na telefonním čísle 736 503 112 nebo 736 504 112. Na této stránce naleznete některé z našich zásahů.

Vybrané zásahy:

- Dne 6. 7. 2013 v odpoledních hodinách jsme přijali výzvu z KOS ZZS JmK o tonoucí osobě, kterou vytáhli svědci události na břeh a na místě provádějí KPR. Neprodleně jsme vyrazili na místo události, které se nacházelo za hranicí ATC Merkur v blízkosti I. Novomlýnské nádrže. Na místě jsme ihned zahájili monitoraci fyziologických funkcí muže, který již byl při vědomí a byl schopný základní komunikace. Informovali jsme již přijíždějící posádku rychlé lékařské pomoci ZZS JmK o aktuálním stavu pacienta. Posádce rychlé lékařské pomoci jsme pacienta předali a pomohli jej transportovat z břehu vodní nádrže k výjezdovému vozu zasahujícího týmu ZZS JmK.

  - Dne 27.7. jsme krátce po 19 hodině zasahovali u muže, který si stěžoval na bolesti za hrudní kostí a dušností. Po příjezdu na místo jsme provedli kontrolu životních funkcí, natočili jsme 12-svod EKG. Na základě zjištěných hodnot naše lékařka označila stav pacienta jako akutní a proto jsme informovali ZZS Jmk o stavu pacienta, kterého si převzali a následně jej transportovali do brněnské fakultní nemocnice k následné péči.

 
- V sobotu 3.8. jsme byli voláni k dívce, která údajně upadla do bezvědomí. Ihned jsme, včetně lékařky vyrazili na místo události, kde jsme našli dívku, která byla somnolentní. Dle svědků prodělala krátkodobé bezvědomí ( svědci události polívali pacientku vodou ).  Zahájili jsme monitoraci vitálních funkcí a lékařka pacientu vyšetřila. Vzhledem k podezření na aklutní zánět slepého střeva jsme na žádost ZZS JMK  ihned zahájili za stálého dozoru lékařky transport směrem do nemocničního zařízení. V půlce cesty jsme po dohodě s operačním střediskem pacientku předali posádce ZZS Jmk, abychom byli volní pro další zásahy v naší lokalitě.
 
- 4. 8. došla na naší ošetřovnu mladá žena, která si stěžovala na bušení srdce, ohromné bolesti v hlavě a nevolnost. Po kontrole vitálních funkcí jsme zjistili, že pacientka má velmi vysokou hodnotu krevního tlaku, kde hrozilo riziko výskytu vážných zdravotních komplikací. Proto jsme ihned volali ZZS Jmk, která pacientku zaléčila a převezla k následné péči do zdravotnického zařízení.
 
- V pátek 9. 8. nás ZZS Jmk volala k převrácené lodi na III. Novomlýnské nádrži. Ihned jsme zásahovým vozidlem vyjeli na pomoc kolegům, kteří v dané lokalitě slouží. Po příjezdu na místo jsme nalezli chlapce, který byl v péči příslušníků HZS, kteří byly také voláni na místo. Naši kolegové z MS Nové Mlýny zachraňovali na vodní hladině také jeho otce, který se pohyboval na převráceném katamaránu. Spolu s příslušníky HZS jsme pacientovi poskytli tepelný komfort a vhledem k tomu, že postižené osoby hovořili pouze anglicky, tak jsme na žádost výjezdového týmu HZS tlumočili informace mezi postiženými a zasahujícími.  
 
- Dne 10.8. v dopoledních hodinách zajišťovala naše místní skupiny sportovní akci na Brněnské přehradě. Během kontroly hladiny v oblasti Sokolského koupaliště jsme nalezli na vodní hladine bezvládné plovoucí tělo. Po příjezdu na místo bylo ihned patrné, že se jedná o utonulou osobu s jasnými známkami smrti. Při bližším ohledání jsme zjistili, že se jedná o muže důchodového věku. Bez odkladu jsme informovali PČR. Operačním střediskem PČR jsme byli požádáni, aby jsme plovoucí tělo monitorovali do příjezdu policejních potápěčů, a abychom jim při zajištění a vytažení utonulé osoby asistovali. Utonulého muže jsme s policejními potápěči a za spolupráce s HZS Brno - Přehrada  transportovali k dohodnutému místu, kde si tělo převzala kriminální služba PČR k dalšímu vyšetřování.
 
- V odbobí extrémních teplot evidujeme velké množství zdravotních komplikací, které vycházejí z dlouhého pobytu na slunci, nedostatečného příjmu nealkoholických nápojů a pobytu v místech s vysokou teplotou. Proto apelujeme, aby lidé v těchto extremních teplotách hojně využívali stinná místa, nosili pokrývku hlavy a zajistili dostatečný příjem tekutin, zejména vody. Doporučujeme používat opalovací krém s vysokým UV faktorem, případně mechanickou bariéru, která by ochránila pokožku před vysokou sluneční aktivitiou.
 
- Dne 22.8. ve večerních hodinách nás volala obsluha restaurace, která se nachází v prostorech ATC Merkur, že se jim muž klepe na zemi,je fialový a nereaguje. Ihned jsme vyrazili k této události. Po příjezdu na místo již muž nejevil známky záchvatu, ale byl značně zmatený a dezorientovaný. Pacienta jsme vyšetřili, monitorovali jsme stav vitálních funkcí a informovali jsme ZZS Jmk o stavu pacienta. Posádka ZZS si muže převzala do své péče, zaléčila nutnými léky a za lékařského dozoru transportovala na Neurologickou kliniku do FN Brno.

- V pátek 23.8. v ranních hodinách jsme byli voláni k paní, která zvrací, třese se, omdlévá a údajně dva nic nepila a nejedla. Vyrazili jsme na místo, pacientujsme  vyšetřili a monitorovali jsme vitální funkce. Paní měla mj. nízkou hladinu cukru (hypoglykémie) a další zdravotní komplikace, proto jsme informovali ZZS Jmk o stavu pacientky, která si paní převzala do své péče.
 
- Dne 23.8. ve večerních hodinách jsme byli voláni svědky události k chlapci, který spadl z dětských prolézaček. Chlapeček utrpěl závažná poranění pravé horní končetiny. Končetinu jsme odborně ošetřili a zafixovali za pomocí speciálních fixačních pomůcek, monitorovali jsme chlapcům stav a předali jej přivolané posádce ZZS Jmk, která chlapce za stálé péče transportovala na chirurgické oddělení FDN v Brně.